Turun Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakoulusta, jossa koulutetaan laaja-alaisesti huippuosaajia eri alueille. Koulutuksen lisäksi toiminnan keskiössä on innovatiivinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, jossa kehittämistoimintaa tehdään vuosien kokemuksella erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

TYKS psykiatrian toimialue

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on julkisesti omistettu kuntayhtymä ja siihen kuuluva TYKS psykiatrian toimialue vastaa Varsinais-Suomen alueella psykiatrisen erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Erikoissairaanhoidon järjestämisen lisäksi tyksin sairaaloita hyödynnetään myös opetukseen, työharjoitteluun ja tieteelliseen tutkimukseen.

Turun Yliopisto

Turun yliopiston hoitotieteen laitos on monialainen yksikkö, joka tuottaa korkeatasoista koulutusta ja tutkimusta. Laitoksen perustehtäviin kuuluu tieteellisen sivistyksen ylläpito, hoitotieteellisen tutkimuksen kehittäminen ja tutkimukseen perustuvan terveydenhuollon toteuttamisen edistäminen yhteiskunnassa.