TurvaSiipi hanke pohjautuu Turun ammattikorkeakoulun jo loppuneeseen EriTurva-hankkeeseen, jossa tutkittiin ja kehitettiin haastavasti käyttäytyvien potilaiden eristyshoitoa. EriTurva-hankkeeseen voit tutusta:

Työsuojelurahaston sivuilta

Hankkeen loppuraportista

Varsinaiseen turvatilaan, jota tutkimusosastoilla pilotoidaan, on mallia haettu Hollannista, Tilburgin sairaalassa kehitetystä HIC mallista (High Intensive Care). Mallia ei voida suoraan sellaisenaan siirtää Suomeen, joten sitä on muokattu vastaamaan täkäläistä tarvetta.

Turvatilassa toteutettua hoitomallia on suunniteltu ja ideoitu yhdessä VSSHP:n työntekijöiden ja Turun ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoiden kanssa yhteisissä tapaamisissa.

Tutkimusryhmässä on tutkijoita Turun ammattikorkeakoulusta, Turun yliopistosta ja VSSHP:n psykiatrian toimialueelta. Lisäksi hankkeessa työskentelee Turun ammattikorkeakoulun YAMK opiskelijoita sekä maisteriopiskelija Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta.

Hanketta johtaa yliopettaja Mari Lahti Turun ammattikorkeakoulusta.