Projektiryhmän jäsenet:

Mari Lahti, vastuullinen tutkija, TtT, Turun AMK

Johanna Berg, tutkija, TtT,  Turun AMK

Heikki Ellilä, tutkija, TtT, Turun AMK

Noora Gustafsson, Sh, TtM-opiskelija, TYKS psykiatria/ Turun AMK

Maria Oksanen-Mäkelä, yh, TtM, TYKS psykiatria

Veera Vainila, Sh, projektityöntekijä, YAMK-opiskelija, TYKS psykiatria

Mikko Korte oh, YAMK-opiskelija, TYKS psykiatria

Pekka Makkonen, projektipäällikkö, TtM, TYKS psykiatria

Kalle Varvikko, kokemusasiantuntija, TYKS psykiatria

Annamari Lindroos, kokemusasiantuntija, TYKS psykiatria

Kaisa Mishina, tutkija, TtT, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

 

Tutkimushoitajat: Veera Vainila, Tiia Tuomi, Riikka Veikkola/ Tyks psykiatria

Ohjausryhmän jäsenet:

Katja Heikkinen, TK-päällikkö, Turun AMK

Anne Isotalo, koulutusjohtaja, Turun AMK

Jyrki Heikkilä, vastuualue johtaja, Tyks Psykiatria

Mia Blomqvist, hallinnollinen osastonhoitaja, Tyks Psykiatria

Helena Leino-Kilpi, Professori, laitosjohtaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Jukka Kärkkäinen, ylilääkäri, THL