Hankkeen kokonaiskesto on 1.9.2019-30.8.2021.

Varsinainen turvatilan pilotointi suoritetaan vuoden 2020 aikana, jolloin kartoitetaan myös potilaiden kokemuksia turvatilahoidosta.

Pilottijakson jälkeen tarkastellaan hoitajien kokemuksia turvatilan käytöstä sekä uuden toimintamallin mahdollisia vaikutuksia hoitajien työhyvinvointiin.