TurvaSiipi – Hoitajien työturvallisuus, työnhallinta ja työhyvinvointi haastavan potilaan hoidossa psykiatrisessa sairaalassa.

TurvaSiipi – hankkeessa kehitetään uutta toimintamallia haastavien potilaiden hoitoon psykiatrisilla osastoilla, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään väkivaltaisten tilanteiden syntymistä lisäten sairaalassa työskentelevien hoitajien työnhallintaa ja työhyvinvointia.

Psykiatrisilla osastoilla hoitajien työturvallisuus saattaa vaarantua sekä työnhallinta heikentyä potilaiden haastavan käyttäytymisen vuoksi. Psykiatristen osastojen tiloissa on havaittu puutteita turvallisuuden näkökulmasta, joista osa liittyy huone-eristystiloihin. Turvallisuuden ja hoitajan työn hallinnan parantamiseksi haastaviin tilanteisiin on kehitetty turvatilahoitomalli, joka perustuu ennaltaehkäisyyn, tilojen suunnitteluun ja vuorovaikutuksen lisäämiseen.

 

Tavoitteet

 

TurvaSiipi-hankkeen tavoitteena on tukea psykiatrisilla sairaalaosastoilla työskentelevien hoitajien työturvallisuutta, työnhallintaa ja työhyvinvointia haastavan potilaan hoidossa. TurvaSiipi- hankkeessa haastavan potilaan hoitoa kehitetään siten, että perinteinen huone-eristys pyritään korvaamaan uudella turvatilahoidolla, jossa hoitajan työturvallisuus ja työnhallinta eivät vähene, mutta riskinarviointi ja terapeuttinen vuorovaikutus potilaan kanssa lisääntyvät. Lisäksi tavoitteena on luoda ohjeistus TurvaSiipi- tilan käytöstä haastavien potilaiden hoidon tueksi psykiatriassa.

 

Hoitajien työnhallinnan ja työhyvinvoinnin lisäksi TurvaSiipi-hankkeessa tehtävän kehittämistoiminnan kautta pyritään lisäämään potilasturvallisuutta minimoimalla pakkohoitotoimien käyttöä TYKS psykiatrian tutkimusosastoilla ja tulevaisuudessa VSSHP:n uudessa Turkuun rakennettavassa psykiatrisessa sairaalassa.

 

 

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.